קוד האתיקה למנויי המערכת


כוונת כללי האתיקה הינה לקדם את הניהול האתי והמקצועי של מערכת MLS ישראל , כל חברי MLS, לרבות סוכני נדל"ן משווקי נדל"ן יזמים קבלנים הקשורים עם MLS ISRAEL ( ייקראו "חברי MLS " ) , מחויבים לעבוד ולכבד את כללי האתיקה של MLS ISRAEL כפי שהינם מובאים בפניכם במסמך זה . כללי האתיקה מתייחסים להתנהגותם של חברי MLS שהינם בקשר עסקי או מתן שירות עם לקוחות או סוכני MLS אחרים .

1. כל חברי MLS חייבים להיות בקיאים בכל החוקים, הפקודות וכללי חוק התיווך במקרקעין ההתקנים והנהלים הישימים והנוגעים לכל עניין עסקי באזור הפעילות שלהם.

2. כל חברי MLS מחויבים לעבור את הדרכת MLS ISRAEL הסדירה והתקופתית כפי שתובא בפניהם על ידי MLS . כמו כן מחויבים להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותם לרבות הטכנולוגיה, האתר והמדיניות של MLS.

3. כל חברי MLS ינהגו בהגינות תוך שמירה שלא ליצור יתרון בלתי הוגן כלפי איש מקצוע בנדל"ן אחר . שום חבר MLS לא ישמיץ ולא יחווה דעה שלילית כלפי מקצוען או ארגון נדל"ן אחר , במקרה וחבר MLS יחויב לתת דעה על מקצוען נדל"ן אחר יעשה זאת תוך הקפדה על אמות מידה של מקצוענות והגינות .

4. על כל חברי MLS לקדם ולשמור על האינטרסים של הלקוחות שלהם תוך שמירה על כללי התנהגות מקצועיים ואמינים . וכן אסור לכל חברי MLS להוליך שולל או לנקוט בכל אמצעי של מרמה או הונאה כלפי כל חבר MLS אחר או לקוח או כל אחד אחר .

5. אסור לשום חבר MLS לסרב לתת שירותים מקצועיים על פי נוהלי המקצוע וההתחייבות של MLS מכל דבר הקשור להבדלי צבע דת גזע נכות ולאום .

6. חברי MLS יספקו רמת שירות גבוהה, מקצוענות ואמינות שווה לכל הלקוחות של הMLS, על כל אמות מידה.

7. כל חברי MLS ידאגו לתת מכל הסכם חתום בינם ללקוחות העתק מיד בחתימתם על המסמך.

8. כל משא ומתן בנוגע לנכס רשום בבלעדיות אצל חבר MLS ינוהל מול אותו חבר MLS ולא עם הבעלים של הנכס.

9. כל חבר MLS יעבוד על נכסים בבלעדיות בלבד , במידה וירצה לעבוד על נכס בבלעדיות של חבר אחר יעשה זאת בפניה הוגנת ומקצועית אל חבר MLS .

10. אסור לכל חברי MLS להפיץ דבר דואר או כל פרסום אחר על נכסים אשר הינם בבלעדיות אצל חברי MLS אחרים , אלא אם קיבלו רשותם מראש ובכתב על שיתוף פעולה .